HISTORIA - Pałac Lubiechowa

Pałac Lubiechowa
Pałac Lubiechowa
Przejdź do treści

HISTORIA

Pierwsze wzmianki dotyczące wsi Lubiechowa pojawiające się w dokumentacji historycznej dotyczą pierwszej połowy XIII wieku. Prawdopodobnie na miejscu pałacu znajdował się zameczek myśliwski księcia jaworskiego Henryka I, który sprzedał wieś i zameczek w ręce prywatne.  Rozdrobniony majątek kupił następnie Kaspar Otto v. Zedlitz, wnuk  Kaspara von Zedlitz z Podgórek i to najprawdopodobniej wtedy powstał zachowany do dnia dzisiejszego – chociaż w zmienionej formie – pałac.
 
Na początku XIX wieku Lubiechowa była bogatą wsią, z dwoma kościołami, dwoma szkołami, plebanią, pałacem, czterema folwarkami, trzema młynami i wiatrakiem.
W 1786 roku właścicielem całej Lubiechowej był Kaspar Conrad von Zedlitz, od XVI do XIX wieku v. Zedlitzowie z Podgórek z krótkimi przerwami byli właścicielami Lubiechowej. W 1825 r baron Caspar Conrad Gottlieb v. Zedlitz sprzedał posiadłości ministrowi v. Bülow, który przebudował pałac dodając boczne skrzydła.
 
Już w roku 1837 majątek nabył książę Adam Czartoryski, który cztery lata później pozbył się dóbr na rzecz radcy Carla Gustava Ernsta v. Küster, który w 1853 r przekształcił je w majorat dla swojego syna, pełniącego od roku 1870 funkcję deputowanego powiatu.
Następnym właścicielem majątku przed końcem II wojny światowej został dr Ferdinard hrabia v. Magnus-Eckersdorf, ale źródła nie podają, czy zdążył tu zamieszkać.
 
Do pałacu należy park w stylu angielskim z przepięknym starym drzewostanem, którego założycielem był hrabia v. Bülow.
W latach powojennych w pałacu mieścił się ośrodek kolonijny PKP, a następnie obiekt przeszedł pod zarząd gminy popadając w całkowitą ruinę. W 2013roku od Starostwa powiatowego w Złotoryi pałac i park kupił właściciel gospodarstwa rolnego w Sokołowcu – Józef Żałobniak. Planując urządzić tu hotel i restaurację, scalił działki parkowe i rozpoczął remont, który zakończył się otwarciem kompleksu w lipcu 2021 roku.
Wróć do spisu treści